Stony Stratford Methodist Church: Thursday Social Time

Venue: Stony Stratford Methodist Church, Silver Street, Stony StratfordStony Stratford Methodist Church, Silver Street, Stony Stratford
Date: 17 Jan 2019 - 19 Dec 2019
Time: 18:30 to - 20:30

Thursday Social Time at Stony Stratford Methodist Church - all are welcome!

 

Back To Events